Ekologický kurz pro třetí ročníky všech oborů střední školy. V tomto kurzu jsou pro žáky připraveny studijní materiály, pracovní listy v elektronickém pracovním sešitě, který si po absolvování terénní části žáci samostatně zpracovávají. Výstupem je žákovský elektonický sešit (žákovské portfolio). Žáci jej ukládají v elektronické podobě, pro svou potřebu si jej mohou vytisknout. Po absolvování kurzu následuje test.

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.