Připravený kurz z biologie pro druhý a třetí ročník nabízí soubor podkladů doplňující přednášky, výklad formou prezentací. Prezentace jsou z různých zdrojů, veřejně a elektronicky přístupných. Některé jsou autorské. Všechny materiály jsou pro studijní účely. Teoretické části doplňují soubory s praktickým opakováním nebo s úkoly. Kurz je možné využít k aktivnímu opakování. Základní teorii naleznete v učebnici. Prostudování textu v učebnici představuje základ samostudia a první krok v přípravě daného tématu. Poté je vhodné prostudovat prezentace a případně další materiály. Po kritickém zvážení a zhodnocení informací z různých zdrojů přistupte k zpracování výpisků, schémat a pojmových map. Materiály si ukládejte fyzicky i elektronicky do svého portfolia. 

Učení zdar a Vám zdraví a sílu!