Distanční kurz biologie pro třídu 2L. V kurzu lze najít zejména úkoly, které vedou k procvičení daného tématu, odkazy na studijní materiály pro předmět biologie. Kurz navazuje na učivo z prvního ročníku. 

Struktura předmětu.

Základy obecné biologie - přednášky, prezentace

Rozmanitost organismů - Viry a virová onemocnění

Základy genetiky - přednášky, úkoly, studijní odkazy