Kurz z chemie představuje vybrané kapitoly z anorganické, organické chemie, které by měli žáci a žákyně oboru Zdravotnický asistent a oboru Praktická sestra znát. Pro doplňkové materiály jsou uvedeny odkazy, případně jsou doporučeny texty v učebnicích. 

Tak, učení zdar!