Ekologický kurz pro žáky a žákyně třetích ročníků všech oborů naší školy. Tento kurz byl modifikován vzhledem k aktuální situaci tak, aby bylo možné jej realizovat individuálně a distančně, případně s svými blízkými a v nejbližším okolí svého bydliště či pobytu. Realizace kurzu vychází z kurikulárního dokumentu ŠVP naší školy.