Příklad 16

Zjistěte veškeré případy pacienta s číslem 470315 0149.

Postup

Případy pacienta můžeme zjistit dvěma způsoby. První možností je přes menu Případy- Sestavené případy-doklady, kde do vyhledávání zadáme rodné číslo pacienta a stiskneme OK.
Druhou možnost představuje sestava Případy pacienta, kterou najdeme v menu Sestavy

Výsledek

Příklad 17

Vyberte případ hospitalizace pacienta s číslem 470319 0286, ze zdroje dat KDAVKA, pro současné období. Zjistěte základní a vedlejší diagnózu pacienta,jaké léky byly pacientovi podány a jaká vyšetření absolvoval.

Postup

V menu zvolíme možnost Případy-Sestavené případy-doklady.
Do vyhledávacího formuláře zadáme do pole Pacient číslo pacienta, do pole Z zadáme P (pro výběr dat ze zdroje KDAVKA), do pole Typ zadáme C pro výběr současného období, stiskneme OK.
Základní diagnózu lze zjistit najetím kurzoru myši na kod diagnózy uvedený v poli s názvem Dg.
Stejně tak jako vedlejší diagnóza je i základní diagnóza je pak také přístupná po stisknutí tlačítka Grouper umístěného na konci řádku.

V dolní části obrazovky pak nalezneme přehled všech dokladů této hospitalizace, ze kterých lze zjistit vyšetření, které pacient absolvoval a léky, kterému byly podány. Pro zobrazení detailu vyšetření slouží tlačítko Řádek na konci každého záznamu. O jaký druh dokladu se jedná zjistíme po najetí kurzoru myši na pole Druh. Čísla jednotlivých dokladů najdeme v číselníku Druhy dokladů (menu Číselníky-Prohlížení)

Název léku, který byl pacientovi podán se zobrazí po najetí kurzoru myši na kód

Druh kódu upřesňuje zda se jedná o HVLP - 1, IVL-2 či PZT-3

Příklad 18

Zjistěte průměrný počet diagnóz na dokladech pro nemocnici DEMO, rok 2008, ze zdroje KDAVKA.

Postup

Průměrný počet diagnóz lze zjistit pomocí sestavy Diagnózy na dokladech.
V menu Sestavy tedy zvolíme možnost Diagnózy na dokladech.
Nastavíme požadované parametry a stiskneme možnost Spustit sestavu.
Generování samotné sestavy může trvat v řádu sekund, ale i několika minut (či desítek minut) v závislosti na objemu dat.

Výsledek

Příklad 19

Vyberte případy hospitalizace ze souboru KDAVKA (Z-P), s diagnózou Velké výkony na ledvinách a močových cestách (Kod N200), spadající do DRG skupiny 11031, pro datum propuštění od 1.1.2007, relativní váhou větší než 1.

Postup

V menu zvolíme možnost Případy-Sestavené případy-doklady.
Do vyhledávacího formuláře zadáme požadované parametry a stiskneme OK.

Výsledek

parametrům odpovídá celkem 68 případů

Příklad 20

Vyberte případy do roku 2008, ze zdroje KDAVKA, pro pojišťovnu 207, pacienty delší než horní mez a Ičp 8006116. Případy seřaďte podle relativní váhy. U případu s nejvyšší relativní váhou zjistěte jaký výkon byl proveden a jaké byly podány léčiva.

Postup

V menu zvolíme možnost Případy-Sestavené případy-doklady.
Do vyhledávacího formuláře zadáme požadované parametry.
Pro výběr případů delších než horní mez je nutné do pole Inlier zadat číslo 1.
Pro výběr dat ze zdroje KDAVKA je nutné do pole „Z“ zadat možnost „P“
Po zadání veškerých parametrů stiskneme možnost Vyhledat.
Po vyhledání relevantních dat, případy seřadíme podle RV, pomocí malé šipky umístěné vedle pojmenování jednotlivých sloupců.

Pro zobrazení detailnějších informací případu s nejvyšší relativní váhou klikneme myší na daný případ (řádek se nám podbarví modře).
Provedené výkony a léčiva, které byly v případu využity zjistíme v dolní části obrazovky v tabulce Doklad.
Zda se jedná o výkon či léčiva, zjistíme ve sloupci Druh. Výkony jsou označeny číselným kódem 01, zvlášť zúčtovaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky kódem 03.
Pro zobrazení detailu výkony (léčiv) stiskneme tlačítko Řádek umístěné na pravé straně tabulky.

Výsledek

Výkon laparoskopický a torakoskopický 51711, IOMERON 400, Micropaque CT

Last modified: Monday, 5 December 2011, 4:59 PM