Příklad 1

Pacient byl přijat dne 25.02.2007 se základní diagnózou Infekční mononukleóza NS. Jako vedlejší diagnózy byly určeny diagnozy s kódy I400, L040, J030, Z880. Byl proveden výkon s kódem 71789. Jednalo se o Muže ve věku 25 let, datum narozeni 16.04.1981. Propuštěn byl dne 14.03.2007, kód propuštění 01.Určete kód základní diagnózy, zjistěte o jaký výkon a vedlejší diagnózy se jedná. Uveďte výši bodů za výkon.

Postup

Jednotlivé kódy,názvy diagnóz a výkonů dohledáme pomocí menu->Čísleníky->Prohlížení (viz. obrázek) v číselníku s názvem Diagnózy a Výkony. Zvolíme příslušný číselník (označením vybraného číselníku vlevo), zadáme požadované parametry do formuláře umístěného po pravé straně a stiskneme možnost vyhledat.

Výsledek

Infekční mononukleóza NS B279

Příklad výsledku vyhledávání v číselníku Diagnóz:

I400 – infekční myokarditida
L040- Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
J030- Streptokoková tonzilitida
Z880- alergie na penicilin
Výkon 71789 - DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU
Body za výkon 100

Výsledek vyhledávání v číselníku Výkonů:

Příklad 2

Vycházíme z údajů předchozího příkladu. Víme tedy, že pacient byl přijat 25.02.2007 s infekční mononukleózou NS, jako vedlejší diagnózy byly určeny diagnózy I400, L040, J030, Z880 a proveden výkon s kódem 71789. Pacient byl propuštěn 14.03.2007. Jedná se o muže ve věku 25 let (datum narození 16.04.1981). Zjistěte do které DRG sk. případ spadá, jaká je relativní váha případu, střední doba hospitalizace, horní a spodní trimpoint a typ úhrady.

Postup

V případě, že neznáme kódy diagnóz či výkonů dohledáme je pomocí menu Číselníky- Prohlížení (viz. obrázek) v číselníku s názvem Diagnózy. Zvolíme příslušný číselník (označením vybraného číselníku vlevo), zadáme požadované parametry do formuláře umístěného po pravé straně a stiskneme možnost vyhledat.

Samotné řazení případu do DRG skupiny a výpočet hlavních ukazatelů provedeme pomocí menu Případy-Grouper (viz. Obrázek níže). Zadané údaje vyplníme do vstupních polí v horní části formuláře. V dolní části se nám potom zobrazí vypočtená data pro aktuálně zadané hodnoty.

Výsledek

Drg sk. 18013,
rv 16, 739 ;
střední doba hospitalizace 22,
spodní trimpoint 7,
horní 66,
typ úhrady paušál;
identifikace grouperu 004;

Příklad 3

Zjistěte počet úmrtí (ukončení 07) žen ve věku 55 let a výše při výkonu TEP , pro nemocnici z  IČZ 08006000 , období 2007 a porovnejte s počtem úmrtí v roce 2008.

Postup

V menu Prohlížení zvolíme položku ROLAP
Stisknutím tlačítka „L“ načteme dialogové okno, ve kterém zvolíme předdefinovaný dotaz z názvem TEP, stiskneme tlačítko „Otevřít OLAP navigátor“
Následně provedeme jeho modifikaci, dle požadovaných parametrů.
V části Filtr nastavíme Ukončení 7, Pohlaví ženy a ZZ na IČZ 08006000.
Dimenzi Období přesuneme do části Sloupce , dimenzi Věk do části Řádky, dimenzi

Přesuny dimenzí v rámci Sloupců, Řádku a Filtru provádíme u dané dimenze pomocí kliknutí na následující znaky:
Nastavíme dimenzi Věk a Období dle požadovaných parametrů.

Výsledek

Příklad 4A

a) Zjistěte, pro které pojišťovny je vykazována zdravotní péče pro rok 2008 a nemocnici s IČZ 08006000. Určete tři pojišťovny s nejvyšší objemem vykázané péče.

Postup

V menu prohlížení zvolíme položku ROLAP, zvolíme možnost otevření dotazu (L), vybereme předdefinovaný dotaz Demografie, stiskneme Ok a provedeme modifikaci dle zadaných parametrů.
Zvolíme možnost Otevřít OLAP navigátor.
Dimenzi ZP přesuneme do části řádky, zrušíme dimenzi věk v části řádky a dimenzi pohlaví v části sloupce (přesuneme do části Filtr). Přesuneme dimenzi ZZ do části sloupce.
Přesuny dimenzí v rámci Sloupců, Řádku a Filtru provádíme u dané dimenze pomocí kliknutí na následující znaky:


Nastavíme požadované parametry dotazu a stiskneme OK.

Výsledek

Příklad 4B

b) Výsledky uložte ve formátu xls a vytvořený dotaz uložte pod názvem Případy dle ZP 08 pro pozdější použití.

Postup

Zvolíme možnost „Spustit exel“ pro výstup ve formátu xls.
Zvolíme možnost „S“ uložit a dotaz uložíme pod zadaným názvem (do pole jméno napíšeme název dotazu a stiskneme OK)

Příklad 5

Identifikační číslo pacienta je 730409 0036. Pacient byl přijat 28.08.2007. Zjistěte základní a vedlejší diagnozy, věk pacienta pro Z – P (zdroj KDAVKA) a Typ – C (současné období).

Postup

V menu zvolíme možnost Případy->Sestavené případy-doklady
Do vyhledávání zadáme číslo pacienta, datum přijetí a další parametry. (viz. Obrázek)

Po nalezení požadovaného případu stiskneme tlačítko Grouper. (viz. obrázek)

Po stisknutí tlačítka grouper se nám zobrazí následující tabulka s informacemi. Názvy jednotlivých diagnóz a výkonu lze zobrazit najetím kurzoru myši na jednotlivé kódy (viz. Obrázek)

Výsledek

Základní diagnóza I460 – Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
Vedlejší diagnózy T794, T754, D65, J960
Výkon 90903

Last modified: Sunday, 4 December 2011, 8:54 PM