Příklad 36

Pacient, žena ve věku 66 let, byla přijata se zhmožděním hrudníku. Pacientce byla podána doplňková parenterální výživa (Výkon). Při ošetření byly použity HVLP Mesocain 1%, Alteana, Iomeron 400 (balení 1x50ml), Micropaque CT (balení 150 ml). Přiřaďte k diagnóze, výkonu a HVLP příslušné kódy. U HVLP zjistěte jednotlivé konečné ceny přípravků.

Postup

Jednotlivé kódy diagnóz, výkonů a HVLP dohledáme pomocí menu->Čísleníky->Prohlížení (viz. obrázek) v číselníku s názvem Diagnózy, Výkony a HVLP. Zvolíme příslušný číselník (označením vybraného číselníku vlevo), zadáme požadované parametry do formuláře umístěného po pravé straně a stiskneme možnost vyhledat.

Výsledek

Příklad 37

Zjistěte počet případů a průměrnou ošetřovací dobu případů, které byly ukončeny propuštěním pacienta do ambulantní péče v roce 2008 v nemocnici DEMO na oddělení s číslem 08006015, 08006016, 08006017, a 08006018.

Postup

V menu zvolíme položku Prohlížení-ROLAP.
Stiskneme tlačítko „L“ načíst.
Zvolíme možnost Demografie a stiskneme OK.
Stiskneme tlačítko „Otevřít OLAP navigátor“ .
V části Filtr nastavíme dimenzi období na rok 2008, dimenzi Ukončení nastavíme na typ ukončení 1 (propuštění pacienta do ambulantní péče). Typ a označení ukončení léčení lze dohledat v číselníku Ukončení léčení menu Číselníky-Prohlížení.
V dimenzi Míry nastavíme parametry Počet případů a Průměrná ošetřovací doba.
Do části Řádky přesuneme dimenzi Org. Str. kde provedeme výběr příslušných oddělení (IČP).

Výsledek

Příklad 38

Zjistěte casemix index, celkový počet případů v členění na Inliery, spodní outliery a horní outliery za jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2008 nemocnice DEMO 006, ze zdroje KDAVKA, ve formátu xls.

Postup

Tyto informace lze souhrnně získat pomocí sestavy Casemix nemocnice.
V menu zvolíme možnost Sestavy-Casemix nemocnice.
Vyplníme požadované parametry a spustíme sestavu.

Příklad 39

Vyhledejte sestavy, které byly vygenerovány dne 28.7.2011. Nalezené sestavy seřaďte podle ID. U sestavy, která byla toho dne vytvořena jako poslední zjistěte zadané parametry.

Postup

Seznam sestav vygenerovaných v rámci aplikace nalezneme v menu Sestavy-Přehled sestav.
Do formuláře pro vyhledávání umístěného vpravo zadáme datum vytvoření sestavy a stiskneme tlačítko Vyhledat.

Výsledek seřadíme podle ID sestav pomocí šipek v popisu sloupce .
Pro zobrazení detailu sestavy klikneme myší na příslušný řádek. V dolní části se nám tak zobrazí tabulka s parametry sestavy. (viz. Obrázek)

Výsledek

Jako poslední dne 28.7. 2011 byla vytvořena sestava Casemix po klinikách ID 5536.

Příklad 40

Zjistěte které DRG báze byly v roce 2008 v rámci nemocnice DEMO 006 ošetřovány. Nalezněte pracoviště, které se významným způsobem podílely na léčbě . Jako zdroj zvolte možnost KDAVKA, formát výstupu xls.

Postup

K tomuto účelu můžeme využít sestavy Ičp podílející se na DRG.
V menu zvolíme položku Sestavy-Ičp podílející se na DRG.
Zadáme příslušné parametry a spustíme sestavu (viz. následující obrázek)

Výsledek

Sestava Ičp podílející se na DRG obsahuje jednotlivé DRG báze, seřazené podle četnosti výskytu. Je zde uveden casemix případů zařazených do konkrétní DRG báze a celkový počet případů. Sestava také obsahuje procentuální vyjádření v členění na případy BEZ CC, S CC, S MCC.
Pracoviště, která pacienta propouštěla jsou ve výsledku označena velkým písmenem X. Pracoviště, která se péči v průběhu případu pouze podílelo jsou bez označení.

Last modified: Monday, 5 December 2011, 5:43 PM