Příklad 6

O pacientovi jsou známy následující údaje:

Dg – K85
Výkon 51397
DRG 07053
Zdravotní pojišťovna č. 207
Ukončení 08
Propouštěcí IČP je 20101641

Přiřaďte kódy ke konkrétní diagnóze, výkonu, zdravotní pojišťovně. Zjistěte, jak byl případ ukončen a které oddělení, ve které nemocnici (IČZ nemocnice) pacienta propouštělo.

Postup

Veškeré údaje zjistíme v příslušných číselnících v menu Číselníky-Prohlížení; oddělení a IČZ nemocnice, které pacienta propouštělo zjistíme pomocí číselníku „Vazba IČP na oddělení“.

Vybereme příslušný číselník. Do formuláře pro vyhledávání umístěného vpravo zadáme požadovaný výraz (kód) atp. a stiskneme tlačítko vyhledat. (viz. Obrázek níže)

Výsledek

Diagnóza: Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta

Příklad diagnózy vyhledané v číselníku:

 • Výkon: OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
 • Pojišťovna: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, Praha
 • Pacient zemřel - nevystaven poukaz na pitvu

Příklad 7

Zjistěte kolik případů pro rok 2007,2008 je hrazeno pomocí paušálu a kolik pomocí Alfa DRG. Výsledek promítněte do grafu s vodorovnými sloupci ve 3D, graf pojmenujte a popište jednotlivé osy.

Postup

 • V menu zvolíme možnost Prohlížení-ROLAP
 • Stiskneme tlačítko „L“ načíst
 • Zvolíme možnost Demografie a stiskneme OK
 • Stiskneme tlačítko „Otevřít OLAP navigátor“
 • Dimenzi Míry přesuneme do části Filtr, dimenzi Období do části sloupce
 • Dimenzi Pohlaví přesuneme do části Filtr, Typ úhrady do části Řádky a dimenzi Věk do části Filtr.
 • Přesuny dimenzí v rámci Sloupců, Řádku a Filtru provádíme u dané dimenze.
 • Období nastavíme na rok 2007 a 2008, v Typu úhrady zvolíme možnost PAU a ALFA, jako zdravotnické zařízení (ZZ) nastavíme filtr na nemocnici s ICZ 08006000 a stiskneme OK
 • Stiskneme tlačítko Zobrazit graf a následně tlačítko Konfigurace grafu , kde nastavíme požadované vlastnosti grafu.

Výsledek

Příklad 8

Zjistěte stav vykázané péče pro veškeré typy úhrad, ze zdroje KDAVKA, pro nemocnici DEMO6 a rok 2008.

Příklad 9

Zjistěte celkový počet případů, CMI a casemix pro IČP 08006015, 0800616, 0800617, 0800618.

Postup

V menu zvolíme položku Prohlížení-ROLAP
Stiskneme tlačítko „L“ načíst
Zvolíme možnost Demografie a stiskneme OK
Stiskneme tlačítko „Otevřít OLAP navigátor“
Dimenzi Míry přesuneme do části Sloupce a dimenzi ICP do části Řádky
Nastavíme požadované parametry a stiskneme OK

Výsledek

Příklad 10

Najděte případy s relativní váhou větší než 50, pro případy s datem propuštění od 1.1.2008.

Postup

V menu zvolíme možnost Případy->Sestavené případy-doklady
Do formuláře vpravo pro vyhledání případů s datum propuštění po 1.1.2008 a RV>50 zadáme do vstupního pole Propuštěn „ >1.1.2008“ a do pole RV “>50” a stiskneme OK

Výsledek

Last modified: Sunday, 4 December 2011, 9:09 PM