Graf vyjadřuje počet uzavřených (sestavených) případů hospitalizace (osa Y s názvem "Počet případů") v jednotlivých měsících roku (osa X s názvy jednotlivých měsíců v roce). Každý zobrazený rok je odlišen jinou barevnou modifikací – viz legenda pod grafem.

Případy hospitalizace jsou sestavovány z vykázaných klinických dat za určité období. Obdobím je myšlen měsíc a rok, kdy byla klinická data předána zdravotní pojišťovně (ZP) ke kontrole a proplacení. Případ je skládán z několika kontinuálních hospitalizačních dokladů. Sestavený případ může přesahovat období předání dat do ZP, tzn. hospitalizační doklad se v sestavení případů neobjeví, jelikož hospitalizace pacienta nebyla v tomto období ukončena. Algoritmus čeká na ukončení hospitalizace. Takto sestavené případy jsou posléze "zagroupovány", čili jsou zařazeny do skupin diagnóz, které je prováděno aktuálně platným
grouperem DRG Sestavení případů je prováděno ihned po vstupu dat do systému SWLab DRG .

Graf - casemix index

Graf vyjadřuje casemix index nemocnice (osa Y s názvem "Index") v jednotlivých měsících roku (osa X s názvy jednotlivých měsíců v roce).

Graf vykázané body

Graf vyjadřuje cenu v bodech za zdravotní výkony (osa Y s názvem "Body") v jednotlivých měsících roku (osa X s názvy jednotlivých měsíců v roce).

Graf náklady na léčiva a PZT

Graf vyjadřuje cenu v Kč za léčiva (IVLP - Individuálně Vyráběné Léčivé Přípravky, HVLP - Hromadně Vyráběné Léčivé Přípravky) a PZT (Prostředky Zdravotnické techniky) (osa Y s názvem "Náklady v Kč") v jednotlivých měsících roku (osa X s názvy jednotlivých měsíců v roce).

Last modified: Saturday, 3 December 2011, 7:05 PM