Informační a komunikační technologie

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.