V tomto kurzu naleznete seznam všech písemných prací a dále rozšiřující matematické učivo.
Naďa Říhová