Prevence dentální hygierny u dětí. Spolupráce s FNHK.