Zadání domácích prací z ekonomiky 3.ročníky lyceum