Označte správnou odpověď. Z více možností je správná pouze 1. U možností odpovědí ANO x NE vyberte jednu možnou odpověď.