Zde budou pro žáky studijní materiály, testy, odkazy

Zde budou studijní materiály a testy k předmětu. Slouží jako doplněk k výuce a základní prvek v době distanční výuky

Studijní materiály a testy

Úkoly a testy pro domácí práce

Všichni žáci 2.E

Zde budou přístupné doplňující a rozšiřující studijní materiály a úkoly pro skupinovou i individuální práci

V kurzu budou mít žáci a studenti přístupné studijní materiály a úkoly k předmětu

Studijní materiály a úkoly k předmětu