Zde budou přístupné doplňující a rozšiřující studijní materiály a úkoly pro skupinovou i individuální práci

V kurzu budou mít žáci a studenti přístupné studijní materiály a úkoly k předmětu

Studijní materiály a úkoly k předmětu