Modul má za cíl rozvíjet jazykové znalosti studentů získané ve střední škole na úroveň B2 (popř. C1) podle SERR. Studenti získají vědomosti a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci se spolupracovníky a klienty a pro práci s anglickou odbornou literaturou a internetem.