Látka třetího ročníku zaměřená na moderní dějiny

Kurz pro žáky čtvrtých ročníků. Učební materiály, testy a informace k maturitní zkoušce z občanského a společenskovědního základu.