Kurs laboratorní informační systém seznamuje s informační podporou základních laboratorních procesů v jednom z nejrozšířenějších laboratorních systému v ČR, systému OpenLIMS.

Kurz „Nemocniční informační systémy“ je určen pro potřebu výuky informačních systémů ve zdravotnictví na středních zdravotnických a vyšších odborných zdravotnických školách.

Kurs podpora ošetřovatelské péče v NIS se zabývá problematikou elektronického vedení ošetřovatelské dokumentace v nemocničním informačním systému a poskytuje praktické ukázky funkcí NIS Stapro Akord pro podporu ošetřovatelské péče.