Asistence při převazech

Odborná terminologie

 Cíle:

1.žák/žákyně vysvětlí základní chirurgické pojmy

2. žák/žákyně užívá odbornou terminologii

 

Základní chirurgické pojmy

 

 INCIZE  řez, rozříznutí tkáně

 EXCIZE  vyříznutí části tkáně

 DISCIZE protětí, rozpolcení

 DEBRIDEMENT  chirurgické vyčištění rány, součást toalety rány

-         odstranění nekrotických částí a tkání bez šance na zhojení

 ABLACE  odstranění menší ´ povrchové části těla

-        příklad.Þ prso, nehet, polyp

EXSTIRPACE  úplné, chirurgické vynětí orgánu ´ jeho části

-        příklad Þ nádor, nadledviny

ENUKLEACE exstirpace, vyloupnutí dobře ohraničeného útvaru

EXTRAKCE  vynětí, odstranění cizího tělesa ´ vytržení zubu

PUNKCE  nabodnutí tělní dutiny

TRANSPLANTACE  přenesení orgánu z dárce na příjemce

 ANASTOMÓZA  vzájemné spojení dvou částí ´ dvou orgánů

-        gastroenteroanastomóza Þ chirurgické umělé napojení žaludku na střevní kličku

-        ileotransversoanastomóza Þ napojení koncové části tenkého střeva na příčný tračník 

  • end-to- end (terminoterminální)  Þ konec ke konci
  • end-to- side (terminolaterální) Þ konec ke straně
  • side-to- side (laterolaterální) Þ strana ke straně

AMPUTACE  snesení periferní – koncové části těla ´ orgánu

-        příklad Þ končetina, rektum

ABSCES ohraničený zánět

FLEGMÓNA  neohraničený zánět Þ šíří se řídkými tkáněmi organismu

RESEKCE odstranění části orgánu

-        příklad Þ žaludek, střevo

 REVIZE přezkoumání, prohlédnutí

 - EKTOMIE  vynětí, odstranění celého orgánu

-        appendektomie Þ vynětí apendixu

-        gastrektomie Þ vynětí žaludku

-        nefrektomie Þ vynětí ledviny

- STOMIE  vyústění dutého orgánu navenek

-        gastrostomie Þ chirurgické vyústění žaludku

-        kolostomie Þchirurgické vyústění tlustého střeva

-        ileostomie Þ chirurgické vyústění tenkého střeva

TREPANACE  vyvrtání otvoru do kosti, lebky

- TOMIE  chirurgické rozříznutí, protětí, otevření orgánu

-        laparotomie Þ chirurgické otevření břišní dutiny

-        sternotomie Þ protětí hrudní kosti

 LITOTRIPSE drcení kamenů rázovou vlnou

 OSTEOSYNTÉZA spojení kostních úlomků kovovými dlahami, šrouby ´ hřeby

ENDOPROTÉZA  náhrada umělým kloubem

DEHISCENCE RÁNY rozestup operační rány 

SUTURA sešití rány

 RESUTURA opakované sešití rány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.