Cílem kurzu je zprostředkovat žákům studijní podklady (pracovní listy) prezentace k předmětu Základy klinických oborů. 

Cílem kurzu je zajistit pro žáky podklady (pracovní listy, prezentace) pro výuku všeobecné ošetřovatelské péče.

Cílem kurzu je zajistit pro studentky studijní podklady k výuce všeobecná ošetřovatelská péče. 

Cílem kurzu je zajistit pro studenty podklady (pracovní listy, prezentace) k výuce předmětu Klinická propedeutika.