Test z obecné patologie sestává z 20 otázek s výběrem 1 správné odpovědi. Čas je omezen na 30 minut.

Zápočtový test z patologie oboru Diplomovaná dětstká sestra (2020)